Kontakt IS Kilden ApS 59 96 14 80 kontakt@gran-rh.dk

IS KILDEN APS

IS Kilden ApS er en administrationsvirksomhed, der varetager alle funktioner inden for økonomi, kommunikation, marketing og IT for virksomhederne i koncernen Gran Recovery and Health.

IS Kilden ApS varetager de ordinære driftsopgaver i koncernen, så vores kolleger i de øvrige virksomheder kan koncentrere sig om deres kerneområder og spidskompetencer.

En virksomhed i konstant udvikling

IS Kilden blev etableret i 1996 og tæller nu mere end 20 medarbejdere. Hvis du vil være vores kollega, kan du altid holde dig orienteret om ledige stillinger i koncernen her.


EN DEL AF GRAN RECOVERY AND HEALTH

IS Kilden ApS er en del af koncernen Gran Recovery and Health. Udover IS Kilden udgøres Gran Recovery and Health af Granhøjen, der er blandt landets største, private specialpsykiatriske botilbud, entreprenørselskabet MATOR, beskæftigelsestilbuddet REBOA samt det private, psykiatriske hospital Skovhus Privathospital.

Vi arbejder for og med mennesker

"Mennesker er sociale væsener og trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som fuldgyldige, ligeværdige medlemmer, og hvor de oplever, at de gør en forskel. Det er vores opgave at støtte op og skabe de sociale fællesskaber samt sørge for, at den enkelte oplever succeser og mening i tilværelsen."
Grete Mikkelsen
Direktør, Gran Recovery and Health