Make sure that challenges from the past, become solutions to your future

Lad os hjælpe med driftsopgaverne, så I kan fokusere på jeres kernekompetencer.

I/S Kilden er en administrationsvirksomhed, der varetager alle funktioner inden for økonomi, kommunikation, marketing og IT. Det betyder, at vores kunder kan koncentrere sig om deres kerneområder, mens vi hjælper med at varetage de ordinære driftsopgaver. Vi har en tæt relation til alle vores kunder, og vi arbejder tæt sammen for at støtte op omkring deres spidskompetencer.

Om os

I/S Kilden blev etableret i 1996 for at bistå en række virksomheder med driftsopgaver, der lå uden for deres kerneområde.